Sieci strukturalne 

Okablowanie strukturalne (sieć strukturalna) jest obecnie jedną z najważniejszych instalacji nowoczesnego obiektu. Pozwala rozplanować w przejrzysty sposób sieci transmisji danych, głosu i obrazu przy wykorzystaniu tej samej platformy.

Zaletą wdrożenia systemu okablowania strukturalnego jest przede wszystkim uniwersalność, łatwość dostosowania do zmieniających się potrzeb użytkownika i funkcji pomieszczeń. Dzięki okablowaniu strukturalnemu, od jednego gniazdka, możemy podłączyć telefon analogowy, a po prostym przełączeniu kabli krosujących w szafie teleinformatycznej, gniazdo to będzie nam służyć za gniazdo sieci komputerowej lub telefonu systemowego.

Uniwersalność sieci strukturalnej daje możliwość rozprowadzenia kabli w obiekcie bez wcześniejszej znajomości urządzeń, które będą z okablowania korzystać co wpływa na skrócenie czasu wdrożenia systemu telekomunikacyjnego.