Systemy zabezpieczeń i nadzoru obiektów 

System sygnalizacji Włamania i napadu (SSWN) jest jednym z najważniejszych elementów w zintegrowanej strukturze bezpieczeństwa budynku. Właściwie skonfigurowany SSWN pozwala na wykrycie i sygnalizację każdej próby włamania lub sabotażu, a także monitorowanie poprzez system SMS (Security Managament System) odpowiednich służb.

Proponujemy rozwiązania uniwersalne i funkcjonalne, nadające się zarówno do instalacji małych, jak i tych największych przeznaczonych do ochrony dużych obiektów. Systemy Nadzoru Wizyjnego budowane są zwykle w oparciu o stacjonarne kamery współpracujące z systemami wideodetekcji, multiplexowania obrazów, rejestracji obrazów oraz wizualizacji. Proponowanie przez nas rozwiązania oparte są o najnowsze technologie zarówno analogowe jak i cyfrowe.

Zintegrowanie sieci telewizji przemysłowej i dozorowej z systemem zarządzającym budynku umożliwia centralną kontrolę podległych urządzeń, współpracę z pozostałymi systemami bezpieczeństwa oraz znacznie podnosi wartość całej struktury bezpieczeństwa.

Innymi, oferowanymi również przez nas systemami umożliwiającymi kontrolę dostępu do budynków są:

  • System Kontroli Dostępu – ogranicza i porządkuje ruch osób (i/lub pojazdów) na danym terenie lub w obiekcie za pomocą odpowiedniego zestawu urządzeń pracujących pod kontrolą programu nadzorczego.
  • System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) – pozwala na określenie czasu przepracowanego przez pracownika.