181
Systemy
przeciwpożarowe
Zapewnimy Ci odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe!
173
Systemy
przeciwpożarowe
Zapewnimy Ci odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe!
264
Systemy
przeciwpożarowe
Zapewnimy Ci odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe!

Nasza działalność

Firma działa na rynku od 2000 r.

W szerokim zakresie realizujemy zadania z zakresu kompleksowego zabezpieczania obiektów. Współpracujemy z producentami oraz ośrodkami badawczymi i doradczymi na terenie kraju.

Jesteśmy firmą, która nie ogranicza się tylko do sprzedaży i usług, ale potrafimy być doradcą dla naszego partnera. Zapewniamy kompleksową obsługę klienta począwszy od:

  • sporządzenia ekspertyzy, oceny stanu bezpieczeństwa obiektu
  • opracowaniu branżowych danych wejściowych projektu
  • opracowaniu i uzgodnieniu z projektu technicznego
  • wykonaniu dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
  • wykonaniu prac montażowych i zabezpieczeniowych do przyjęcia serwisu  i konserwacji wykonanych instalacji

Ochrona przeciwpożarowa

Oferowane przez nas Systemy Wykrywania i Sygnalizacji spełniają najwyższe wymagania pod względem pewności działania, komfortu obsługi i ekonomii kosztów.

Systemy zabezpieczeń

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN) jest jednym z najważniejszych elementów w zintegrowanej strukturze bezpieczeństwa budynku.

Sieci strukturalne

Okablowanie strukturalne (sieć strukturalna) jest obecnie jedną z najważniejszych instalacji nowoczesnego obiektu. Pozwala rozplanować w przejrzysty sposób sieci transmisji danych.

SYSTEMY
PRZECIWPOŻAROWE

Usługi

Systemy sygnalizacji pożaru

Zobacz więcej >>

System went. i oddymiania

Zobacz więcej >>

Systemy antywłamaniowe

Zobacz więcej >>

Rejestracja czasu pracy

Zobacz więcej >>

Sieci teleinformatyczne

Zobacz więcej >>

Sieci telefoniczne

Zobacz więcej >>